Wróć do poprzedniej strony

zkw_1251_ab_000.jpg
zkw_1251_ab_p_002.jpg
zkw_1251_ab_p_003.jpg
Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

Miecz Orderu Orła Białego Stanisława Augusta

Schröger, Efraim (1727–1784) projektant ?, Jacobson, Joachim Friedrich I (fl. ca 1750-1776) ? (jubiler)
ZKW/1251/ab
Miejsce powstania/znalezienia
Warszawa (Polska) ? (miejsce powstania)
Datowanie
1764
Technika
złocenie, kucie
Tworzywo
złoto wielobarwne, srebro, emalia wielobarwna, stal oksydowana, aksamit (pochwa)
Rodzaj
miecz Orderu
Rozwiń
Dział
Militaria
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
92,5 x 15,5 x 4,5 cm (miecz)
Słowa kluczowe
Opis tekstowy

Miecz Orderu Orła Białego Stanisława Augusta

Schröger, Efraim (1727–1784) projektant ?, Jacobson, Joachim Friedrich I (fl. ca 1750-1776) ? (jubiler)
ZKW/1251/ab
Napis na głowni: Stanislaus Augustus Rex Dedit ANNO 1764. Wykonany przed 25 listopada 1764; wykazywany kilkakrotnie w inwentarzach garderoby Stanisława Augusta, został zabrany przez króla najpierw do Grodna, a po abdykacji - do Petersburga. W 1799 r. na polecenie cara Pawła I, złożony w Orużejnej Pałacie na Kremlu. Rewindykowany w 1928 r., w okresie międzywojennym wystawiany w Sali Tronowej Zamku. Po wybuchu wojny ewakuowany do Rumunii, potem do Francji, a następnie do Kanady, w 1959 r. powrócił do Polski. Z napisu na głowni wynika, że miecz ufundowany został przez Stanisława Augusta w roku 1764, zapewne jako insygnium Orderu Orła Białego, w ceremoniale koronacji bowiem fakt wejścia elekta w prerogatywy Wielkiego Mistrza odgrywał ważną, wyraźnie zaznaczoną rolę. Można domniemywać, że został użyty w dniu koronacji do ceremonii pasowania trzech kawalerów tego orderu, a być może i nazajutrz, podczas homagium mieszczan odbywającym się na Rynku Starego Miast. Później służył także, jak udowadniają wzmianki archiwalne, jako insygnium Orderu św. Stanisława. Na wybór formy głowicy dekorowanej orlą głową, dekoracji plakiet na zakończeniach jelca z wyobrażeniem Matki Boskiej i św. Stanisława i cyfrą królewską oraz owalnego kartusza z herbami Rzeczypospolitej i Ciołkiem Poniatowskich, zasadniczy wpływ miał niewątpliwie sam król. Monarcha bowiem zasadę konsekwentnego nadzoru, dyskutowania projektów na każdej fazie ich powstawania i sporządzania modeli stosował nie tylko do fundowanych przez siebie dzieł architektury czy rzeźby, ale także dzieł rzemiosła artystycznego. W przypadku głowicy miecza zamawiający opierał się, jak można sądzić, na istniejącej tradycji – szabli o głowicy zakończonej orlą głową użył bowiem w dniu swej koronacji np. Jan III, podobnie uczynił August II. Wykwintna dekoracja miecza łączy w sobie cechy barokowe – obfite, pierzaste liście palmowe otaczające plakiety na zakończeniach jelca i wczesnoklasycystyczne - meander czy kanelowany trzon opleciony girlandami laurowymi. Wzmianki archiwalne i analiza motywów dekoracji pozwalają wysunąć hipotezę, że autorem projektu mógł być Efraim Schröger - wzięty architekt, twórca projektu konsol na pontyfikalia wystawione w Zamku w dniu koronacji oraz trzech projektów pierwszej pieczęci monarchy, zapewne wykonanej przez Joachima Friedricha Jacobsona I i wymienionej w jego zachowanym rachunku. W jednym z nich artysta także zastosował motywu orła – w tym przypadku nie wieńczącego, lecz obejmującego tarczę herbową. Zapewne Schröger był także autorem projektu sporządzonego wówczas tronu a, być może i zachowanego do dziś łańcucha Orderu Orła Białego. Nie odnaleziono jednak dotychczas żadnych bezpośrednich informacji archiwalnych dotyczących wykonawcy rękojeści miecza, charakteryzującej się znakomitym poziomem artystycznym. Natomiast głownię można z dużym prawdopodobieństwem na podstawie zachowanego rachunku przypisać warsztatowi Joachima Friedricha Jacobsona I, wykonawcy łańcucha Orderu. Jedyną znaną mi obecnie archiwalną wzmianką, którą można by powiązać z mieczem ceremonialnym Orderu Orła Białego jest informacja, że jeszcze w 1765 r. skarb królewski winny był "panu Zymanowi za miecz" 211 dukatów. Można więc przypuszczać, że Adam Ziemann, kupiec i finansista mógł by tu pośrednikiem i pokrył koszty królewskiego zamówienia. Miecz został uwidoczniony na zachowanych w Gabinecie Rycin rysunkach przygotowawczych do portretu Stanisława Augusta przypisywanych Josephowi Christophowi Wernerowi, datowanych na 1764, oraz portrecie tzw. koronacyjnym Marcella Bacciarellego datowanym na okres ok. 1769-1771.
Czytaj więcej
Wystawy

Miecz Orderu Orła Białego Stanisława Augusta

Schröger, Efraim (1727–1784) projektant ?, Jacobson, Joachim Friedrich I (fl. ca 1750-1776) ? (jubiler)
ZKW/1251/ab
L'Aigle Blanc.Stanislas Auguste,le dernier roi de Pologne au siécle des Lumiéres, Palais Impérial de Compiegne, Palais Imperial de Compiegne, 2.IV.2011-4.VII.2011
O dobro Ojczyzny! Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie reform, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 19.X.2021-16.I.2021
Order Świętego Stanisława (1765-1831). W 250 rocznicę powołania orderu. Praemiando Incitat, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Zamek Królewski na Wawelu, 14.IX.2015-6.XII.2015
Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława (1765-1831)., Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Pałac Wielki Książąt Litweskich, 16.II.2016-8.V.2016
Semper Polonia. Sztuka w Polsce od Oświecenia do Romantyzmu., Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Musee des Beaux - Arts w Dijon, 26.XI.2004-28.II.2005
Skarby sztuki z polskich kolekcji, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Japonia: Tokio, Osaka, Kitachiusu, Hiroszima, 29.VIII.2010-12.I.2011
Thesauri Poloniae, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, 11.X.2002-19.I.2003
Za Ojczyznę i Naród - wystawa insygniów Orderu Orła białego, Narodowe Centrum Kultury, Kordegarda pałacu Potockich, Krakowskie Przedmieście, 11-13.XI.2011
Słowa kluczowe: