Wróć do poprzedniej strony

Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

Stanisław August z popiersiem papieża Piusa VI

Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (autor)
ZKW/5766/ab
Miejsce powstania/znalezienia
Warszawa (Polska) (miejsce powstania)
Datowanie
1789
Technika
olej
Tworzywo
płótno
Rodzaj
obraz
Rozwiń
Dział
Malarstwo
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
115 x 85,5 [137 x 109 x 10] cm
Analogie
- Analogie: Jeden z trzech zachowanych portretów Stanisława Augusta noszących sygnaturę Bacciarellego; należy do najlepszych wizerunków monarchy jego pędzla. Autorska replika portretu znajdowała się w posiadaniu Bacciarellego: odnotowana jest w spisie obrazów pozostałych po śmierci malarza, sporządzonym w 1818. W Muzeum Narodowym w Poznaniu przechowywana jest warsztatowa kopia ze zbiorów Edwarda Rastawieckiego. Zmieniony wariant, z pominięciem papieskiego popiersia w tle, wykonał w 1789 Giovanni Battista Lampi, być może (w partii postaci) przy udziałe pracowni Bacciarellego; dziś w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich.
Pierwowzór
"Typ portretu wywodzący się z datowanego na ok. 1768 portretu z Galerii Uffizi. Powtarzany później w różnych wariantach ("postarzanie" portretowanego, zmiany ubioru i akcesoriów) przy zachowaniu kompozycji portret ten jest oryginałem znanaym dotychczas z kopii w MNPoznań (nr inw. Mp 16) pochodzącej ze zbiorów Rastawieckiego". [ Hanna Małachowicz, karta naukowa, 31.07.1997]
Opis tekstowy

Stanisław August z popiersiem papieża Piusa VI

Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (autor)
ZKW/5766/ab
sygnowany i datowany (na krawędzi rzeźby w tle): Marcello Bacciarelli Pin. 1789 Stanisław Antoni Poniatowski (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanisław II August, przedstawiony jest w brązowym fraku, z orderami Orła Białego i Czarnego, na tle popiersia papieża Piusa VI. Jest to jeden z zaledwie trzech znanych portretów monarchy, które jego nadworny malarz i portrecista, Marcello Bacciarelli (1731-1818), opatrzył swoją sygnaturą. Marmurowy oryginał rzeźby, na którą wskazuje monarcha, wykonanej przez nadwornego rzeźbiarza Stanisława Augusta, André Lebruna, na zamówienie Piusa VI w 1775 Rzymie, nie zachował się. Bacciarellemu posłużył do pracy nad obrazem jej odlew, przywieziony przez Lebruna do Polski (dziś w Muzeum w Łazienkach Królewskich). Wedle ugruntowanej od XIX wieku tradycji, portret polskiego króla z papieskim popiersiem został przez Stanisława Augusta ofiarowany Piusowi VI w zamian za przysłany w 1788 z Rzymu stół z mozaikowym blatem z Ciołkiem, autorstwa Pompeo Saviniego (dziś w Muzeum w Łazienkach); źródłowego potwierdzenia tej informacji nie udało się jednak znaleźć. W Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się warsztatowa kopia tego obrazu, pochodząca ze zbiorów Edwarda Rastawieckiego. Proweniencja naszego obrazu nie jest znana. W 1999 nabyty został przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Literatura: D. Juszczak, H. Małachowicz, Portret Stanisława Augusta z popiersiem Piusa VI w Zbiorach Fundacji im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, w: Arx Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2001, s. 321–330.
Czytaj więcej
Wystawy

Stanisław August z popiersiem papieża Piusa VI

Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (autor)
ZKW/5766/ab
Fundatio Ciechanowiecki, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
O dobro Ojczyzny! Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie reform, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 19.X.2021-16.I.2021
Polskie elity a upadek Rzeczpospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Krolewski w Warszawie-Muzeum, 3.V.2021-8.VIII.2021
Stanisław August. Ostatni król Polski. Odrodzenie w upadku, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Królewski w Warszawie, 25.XI.2011-12.II.2012