Wróć do poprzedniej strony

Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

figura szachowa

ZKW.A.56
Miejsce powstania/znalezienia
Pałac Pod Blachą, dziedziniec główny, strefa XV (miejsce znalezienia)
Datowanie
1. poł. XIV w.
Technika
rzeźbienie, rytowanie
Tworzywo
róg jeleni
Rodzaj
figura szachowa
Rozwiń
Dział
Dział Badań Archeologicznych
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
3,7 x 3,3 x 2,2 cm
Bibliografia
Mroczek Rafał, Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, "Kronika Zamkowa", Warszawa 2007, s. 63 ,77, tab 10 nr 71
Opis tekstowy

figura szachowa

ZKW.A.56
Figura szachowa wykonana dość niestarannie z poroża jelenia. Na jednej stronie widoczny jest ryty ornament w postaci cienkiego obrysu krawędzi. Zabytek można zaliczyć do tak zwanych szachów arabskich. Pochodziły one od indyjskich szachów figuralnych, lecz w przeciwieństwie do nich miały zawsze formy abstrakcyjne, gdyż Koran nie dopuszcza przedstawień antropomorficznych. Wykonywane z kości słoniowej arabskie szachy stały się pierwowzorem dla europejskich. Jednak do produkcji tych ostatnich częściej wykorzystywano łatwo dostępny surowiec miejscowy. Na podstawie analogii do europejskich i arabskich figur szachowych, możemy sądzić, że mamy do czynienia z wieżą, która wykształciła się z indyjskiej figury przedstawiającej wóz bojowy. Kształty figur pochodzących od szachów arabskich były praktycznie nie zmienne przez wieki, zmieniał się tylko materiał i sposób ich zdobienia, łatwo więc je identyfikować, nawet gdy pochodzą z różnych terenów. W średniowieczu szachy były znane na Mazowszu, świadczyć może o tym znalezisko kamiennego pionka szachowego z Czerska, datowanego na przełom XIII i XIV wieku.
Czytaj więcej
Wystawy

figura szachowa

ZKW.A.56