Wróć do poprzedniej strony

Dodaj do ulubionych
Podstawowe informacje

Kogut, kura z kurczętami i gołębiami

Hondecoeter, Melchior de (1635/1636-1695) (autor)
ZKW/5879/ab
Miejsce powstania/znalezienia
Amsterdam (Holandia) (miejsce powstania)
Datowanie
po 1663
Technika
olej
Tworzywo
płótno
Rodzaj
obraz
Rozwiń
Dział
Malarstwo
Właściciel
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wymiary
96 x 111,5 [105 x 123] cm
Analogie
Analogie: - Melchior d' Hondecoeter, Chicken and chicks in a landscape, 1651-1695, The Speed Art Museum (Louisville, Kentucky, USA) - Melchior d' Hondecoeter, Peace in the chicken yard, 1668, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe ( Karlsruhe) - Melchior d' Hondecoeter, Chicken and chicks in a landscape, 1651-1695, art dealer Johnny Van Haeften (London) - attributed to Adriaen van Oolen, Boerenerf met hoenders en duiven, 4 ćw. XVII w., Son & Neale Phillips (London )
Bibliografia
Mańkowski Tadeusz (oprac.), Batowski Zygmunt (współudział), Brokl Kazimierz (współudział), Galeria Stanisława Augusta, t. 1-2, Lwów 1932, t. I, s. 62, 161
Opis tekstowy

Kogut, kura z kurczętami i gołębiami

Hondecoeter, Melchior de (1635/1636-1695) (autor)
ZKW/5879/ab
Malarstwo animalistyczne, pokrewne malarstwu martwych natur, znalazło szczególnie dobre warunki rozwoju w XVII w. w północnej części Niderlandów, zwanej potocznie Holandią. Wynikało to z republikańskiego charakteru kraju, w którym mecenat państwa i Kościoła katolickiego został zastąpiony mecenatem mieszczaństwa. Malarstwo animalistyczne, należące do nurtu realistycznego, dobrze trafiało w gusta odbiorców, którzy poszukiwali obrazów o świeckiej tematyce, wyrafinowanych tak pod względem wizualnym, jak i symbolicznym. Przedstawienia tego rodzaju były również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie Holendrów na kontakt z naturą w związku z postępującą urbanizacją kraju (ponad połowa ludności mieszkała w miastach). Stanowiły też odzwierciedlenie rozwoju nauk biologicznych, które kwitły w północnych Niderlandach m.in. dzięki ich związkom z koloniami rozsianymi po całym świecie. Autor obrazu, Melchior de Hondecoeter, do dziś jest uważny za jednego z najwybitniejszych malarzy holenderskich. Artysta przyjął szczególnie wąską specjalizację, jaką było malowanie ptaków – tak gatunków egzotycznych (pawie, pelikany), jak i rodzimych (kaczki, słonki) oraz hodowlanych (indyki, kury). Ze względu na maestrię w oddawaniu ich wyglądu był nazywany Rafaelem ptaków. Prezentowany tu obraz pochodzi z kolekcji Stanisława Augusta, o czym świadczy zamieszczony w lewym dolnym rogu płótna numer 1737, którym oznakowano go na polecenie króla. Monarcha podarował dzieło Johnowi Robertowi Watsonowi herbu Priestfield (1774–1810), osobistemu tajnemu radcy, zapewne w dowód przyjaźni lub za nieznane dziś zasługi. W póź-niejszym czasie córka Watsona sprzedała obraz Ksaweremu Branickiemu (1816–1879), pierwszemu właścicielowi zamku Montrésor. Tam dzieło znajdowało się do momentu zakupienia go do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.
Czytaj więcej
Wystawy

Kogut, kura z kurczętami i gołębiami

Hondecoeter, Melchior de (1635/1636-1695) (autor)
ZKW/5879/ab
CREME DE LA CREME. Wybrane nabytki 2021–2022, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Zamek Królewski, 18.III.2023-14.V.2023