Wróć do poprzedniej strony

Add to favorites
Basic information

Knife

ZKW.A.20
Miejsce powstania/znalezienia
Pałac Pod Blachą, dziedziniec główny, strefa XV (miejsce znalezienia)
Dating
1st half of the 14th c.
Technika
kucie
Tworzywo
iron
Rodzaj
knife
Rozwiń
Department
Department of Archaeological Research
Owner
The Royal Castle in Warsaw – Museum
Dimensions
7,2 x 0,8 cm
Bibliography
Mroczek Rafał, Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, "Kronika Zamkowa", Warszawa 2007, s. 63 ,77, tab 10 nr 71
Text description

Knife

ZKW.A.20
Exhibitions

Knife

ZKW.A.20