Wróć do poprzedniej strony

Add to favorites
Basic information

Jan Piotr Sapieha

Hondius, Wilhelm (ante 1597-1652) (rytownik)
ZKW/4163
Miejsce powstania/znalezienia
Haga (Holandia) (production place)
Dating
prior to 1653
Technika
miedzioryt
Tworzywo
laid paper
Rodzaj
print
Rozwiń
Department
Prints
Owner
The Royal Castle in Warsaw – Museum
Dimensions
15.8 x 11.1 cm
Bibliography
"Catalogue d’une Collection Iconographique Polonaise, composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies…", Dresde [1865], kat. s. 232
Rastawiecki, Edward, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących,, Poznań 1886, s. 74-75, poz. 12
Block, Julius Cesar, Das Kupferstich-Werk des Wilhelm Hondius : Mit alphabetischem und chronologischem Register, Danzig 1891, poz. 57, s. 64-65
"Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie", Kraków 1901, poz. 1680.
Witke-Jeżewski, Dominik, Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego urządzonej staraniem Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości w r. 1914, wstęp J. Weyssenhoff, Warszawa 1914, s. 22, poz. 200
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S, red. Hanna Widacka, t. t. 4, Warszawa 1994, seria Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika ; 1, Kat. BN nie notuje (BN nie posiada tej ryciny)
Gdańsk dla Rzeczypospolitej w służbie Króla i Kościoła, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, red. Talbierska Jolanta, Warszawa 2004, s. 279-280, poz. IV.40, (J. Talbierska)
Kałamajska-Saeed, Maria, Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 216-217, il. 307.
Text description

Jan Piotr Sapieha

Hondius, Wilhelm (ante 1597-1652) (rytownik)
ZKW/4163
Exhibitions

Jan Piotr Sapieha

Hondius, Wilhelm (ante 1597-1652) (rytownik)
ZKW/4163