Wróć do poprzedniej strony

Add to favorites
Basic information

Portrait of Stanislaw August

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) (rytownik)
ZKW/3698
Miejsce powstania/znalezienia
Augsburg (Germany)
Dating
1772
Technika
akwaforta, miedzioryt punktowany
Tworzywo
laid paper
Rodzaj
print, portrait
Rozwiń
Department
Prints
Owner
The Royal Castle in Warsaw – Museum
Dimensions
22.1 x 17.4 cm
Bibliography
"Catalogue d’une Collection Iconographique Polonaise, composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies…", Dresde [1865], kat. s. 232
Widacka Hanna, Ikonografia króla Stanisława Augusta w grafice XVIII w., "Rocznik Historii Sztuki", r. XV, Warszawa 1985, s. 202-203, repr. 42.
"Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie", Kraków 1901, poz. 1680.
Wilder, Hieronim, Sztuka. Katalog No 5, Antykwariat Polski w Warszawie, Hieronim Wilder i S-ka, Warszawa 1908, s. 39, poz. 872
Wilder, Hieronim, Sztuka. Katalog No 10, część druga, Antykwariat Polski w Warszawie, Hieronim Wilder i S-ka, Warszawa 1910, s. 10, poz. 199
Witke-Jeżewski, Dominik, Portret królewski w grafice. Katalog wystawy Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości urządzonej ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego, Warszawa 1925, s. 89, poz. 792
Czapski, Ireneusz, Katalog rycin polskich ze zbiorów hr. I.[Ireneusza] Cz.[apskiego]. Wystawa…i licytacja,, Warszawa 1925, s. 5, poz. 57
Catalogue des estampes rédigé par…, red. E. Fiszer, D. Wronowska, Paris 1948, cz. 1, t. 2, k. 296, poz. 2143
Pokora Jakub, Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993, s. 123, repr. 27.
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S, red. Hanna Widacka, t. t. 4, Warszawa 1994, seria Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika ; 1, Kat. BN nie notuje (BN nie posiada tej ryciny)
Widacka Hanna, Splendor i niesława. Stanisław August poniatowski w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich,, Warszawa 2008, s. 258-259, poz. 115, il.
Text description

Portrait of Stanislaw August

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) (rytownik)
ZKW/3698
Exhibitions

Portrait of Stanislaw August

Nilson, Johann Esaias (1721-1788) (rytownik)
ZKW/3698
Portrety królów Polski epoki nowozytnej w grafice ze zbiorów, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. K. Kluka, 17.VI.2005-10.VIII.2005