Wróć do poprzedniej strony

Add to favorites
Basic information

Portrait of Łukasz Opaliński

Falck, Jeremiasz (1609-1677) wg Daniela Schultza (rytownik)
ZKW/2160
Miejsce powstania/znalezienia
Gdansk (Poland) (locality)
Dating
1653
Technika
miedzioryt
Tworzywo
paper
Rodzaj
print, portrait
Rozwiń
Department
Prints
Owner
The Royal Castle in Warsaw – Museum
Dimensions
31.5 x 22.5 cm
Bibliography
"Catalogue d’une Collection Iconographique Polonaise, composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies…", Dresde [1865]
Block, Julius Cesar, Jeremias Falck sein Leben und seine Werke, Danzig-Leipzig-Wien 1890
"Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie", Kraków 1901
Witke-Jeżewski, Dominik, Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego urządzonej staraniem Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości w r. 1914, wstęp J. Weyssenhoff, Warszawa 1914
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 3, L-O, red. Widacka, Hanna, Warszawa 1992, seria Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika ; 1
Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668. kat wyst., Zamek Królewski w Warszawie, wrzesień-grudzień 1996, Warszawa 1996
Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku, t. I-II, red. T. Grzybowska, J. Talbierska, Gdańsk 1997
Steinborn, Bożena, Malarz Daniel Schulz. Gdańszczanin w służbie królów polskich, Warszawa 2004
Text description

Portrait of Łukasz Opaliński

Falck, Jeremiasz (1609-1677) wg Daniela Schultza (rytownik)
ZKW/2160
Exhibitions

Portrait of Łukasz Opaliński

Falck, Jeremiasz (1609-1677) wg Daniela Schultza (rytownik)
ZKW/2160