Wróć do poprzedniej strony

Add to favorites
Basic information

Toast goblet with the coats of arms of the Crown, Lithuania, and the Saxon Electoral coat of arms of the Wettin dynasty and the FARP monogram

Huta Szkła Kryształowego (Naliboki ; 1722-1862) (huta)
ZKW/173/ab
Miejsce powstania/znalezienia
Naliboki (Białoruś - obwód miński) (huta)
Dating
the 1740s
Technika
szlifowanie, grawerowanie
Tworzywo
glass
Rodzaj
glass with lid / cup with lid / bowl with lid, toasting cup
Rozwiń
Department
Glass
Owner
The Royal Castle in Warsaw – Museum
Dimensions
36.5 x 18 cm (foot diam.)
Bibliography
Katalog wystawy dzieł sztuki stosowanej do przemysłu urządzonej staraniem komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie w Pałacu Brühlowskim otwartej 14 czerwca 1881, Warszawa 1881
Album dzieł sztuki w zastosowaniu do przemysłu z wystawy urządzonej przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie w 1881 r, Warszawa 1883
Pamiętnik wystawy Ceramiki i szkła polskiego urządzonej w domu własnym w Warszawie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 roku, Warszawa 1913
Gembarzewski Bronisław, Muzeum Narodowe w Warszawie, Kraków 1926
Przewodnik po dziale Sztuki Zdobniczej, red. Mańkowski Tadeusz, Gebethner Stanisław, Warszawa 1936
Encyklopedia staropolska, red. Brückner Aleksander , Warszawa 1937
Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemiosła artystycznego, praca zbiorowa, [w:] Prace i materiały Biura Rewindykacji i Odszkodowań MKiS,, Warszawa 1953
Buczkowski Kazimierz, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958
Polskie szkło barokowe. Wystawa w 250-lecie założenia manufaktury szkła w Nalibokach. Informator, red. Chojnacka Halina, Birkenmajer Ewa, Muzeum Naropdowe w Warszawie 1975
Decorum życia Sarmatów w XVII i XVIII wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie 1980
Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego , Zamek Królewski w Warszawie 1995
Kasprzak Aleksandra J., Szkła z hut radziwiłłowskich. Naliboki [1722-1862]. Urzecze [1737-1846], Muzeum Narodowe w Warszawie 1998
Szkurłat Anna, Szkło. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie 2008, seria katalogi zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie
Text description

Toast goblet with the coats of arms of the Crown, Lithuania, and the Saxon Electoral coat of arms of the Wettin dynasty and the FARP monogram

Huta Szkła Kryształowego (Naliboki ; 1722-1862) (huta)
ZKW/173/ab
Exhibitions

Toast goblet with the coats of arms of the Crown, Lithuania, and the Saxon Electoral coat of arms of the Wettin dynasty and the FARP monogram

Huta Szkła Kryształowego (Naliboki ; 1722-1862) (huta)
ZKW/173/ab