The email address is not made public. It will only be used if you need to be contacted about your account or for opted-in notifications.
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum w celu założenia konta w ramach strony digitalizacja.zamek-królewski.pl

Administratorem danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, z siedzibą w Warszawie, pl. Zamkowy 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Państwu możliwości zapisywania ulubionych zdjęć w ramach udostępnianych przez Zamek Królewski zbiorów, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na założenie konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez podanie adresu e-mail. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, a także wycofania zgody w dowolnym momencie. Pełna treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.